Macron to pragmatyk. Dogada się z Dudą

Posted on Sie 12, 2017 in Andrzej Duda, Francja, Unia Europejska

Rozmowa z dr Januszem Siborą, specjalistą ds. dyplomacji i protokołu dyplomatycznego.

Prezydent Francji odwiedzi niebawem kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale z pominięciem Polski i Węgier. Niektórzy komentatorzy widzą w tym policzek wymierzony Warszawie i Budapesztowi w związku z nieprzestrzeganiem standardów demokratycznych.

Wydaje mi się, że ta trzydniowa podróż Emmanuela Macrona budzi w Polsce zainteresowanie niewspółmierne w stosunku do tego, jaka jest potrzeba. Ta podróż ma trzy płaszczyzny. Pierwsza to spotkanie w Salzburgu z kanclerzem Austrii, druga – spotkanie z premierami dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej i wreszcie wizyta w tzw. krajach zapomnianych, czyli Rumunii i Bułgarii, które stanowią bardzo dobry i niewyeksploatowany rynek zbytu.